Лидерство за библиотеки от общински центрове
НБИВ На 27 и 28 юни 2011 г. в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, се проведе семинарът „Лидерство за библиотеки от общински центрове“. Обучението е втори етап от проект на ББИА, подкрепен от ИФЛА. 
След обучението на 12 обучители през м. април (вж сайта на ББИА) ББИА проведе пилотен семинар с ръководители на общински библиотеки от различни по големина общини на Пловдивска и Пазарджишка област (Асеновград, Стамболийски, Карлово, Садово, Сопот, Хисаря, Брезово, Куклен, Първомай, Съединение, Ракитово, Батак, Брацигово, Септември, Панагюрище). Обучители в пилотния семинар бяха г-жа Анна Кожухарова, Директор на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък, и г-жа Ангелина Ставрева – методист в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.  
Вниманието на участниците бе насочено към следните теми: “Лидерски стилове. Черти на успешния лидер”, “Какво означава лидерство през 21 век”, “Лидер и мениджър – има ли разлика?”, “Библиотечният лидер и местната власт”, “Лидерът и набирането на средства за библиотеката”, “Присъствие на библиотеката в медиите”. Организаторите си дадоха сметка, че най-добрият учител са добрите практики на водещи библиотеки тук, в България – практики, осъществени успешно при условия, които не сa в полза за библиотеките. Анна Кожухарова убеди колегите как с професионализъм, отдаденост на каузата и талант за общуване могат да се набират допълнителни средства, да се гради отзивчивата библиотека и да се печели доверието на обществото – всичко това от опита на лидер, който оглавява библиотеката само от една година. Тя изтъкна, че с премането на Закона за обществените библиотеки 2009  „категорично не е имало по-благоприятен фактор за развитие на общинските библиотеки“. „На ход са лидерите!“, които трябва да бъдат изкусни комуникатори, увличащи съмишленици от библиотекари, общинска комисия за развитие на библиотечното обслужване, партньори и други библиотеки в общината, за да превърнат заедно библиотеката в ежедневно потребен център за знание, информация и осмисляне на свободното време. 
Специален гост на семинара беше г-жа Слава Драганова – Директор на библиотека „Родина“ – Стара Загора. Слава Драганова разказа за трудния път на формиране на работещ екип – оживяха възлови моменти от историята на библиотеката, които мотивират библиотекарите да дават най-доброто от себе си. Слушателите почувстваха и ръката, и сърцето на отдадения лидер, работил 37 години за утвърждаване на библиотеката. Те осъзнаха, че днешният успех на библиотеката не идва нито с един замах, нито за една година, а е съзиждан с апостолска мисия и с много въображение всеки ден, и то в продължение на десетилетия. 
Живите истории на библиотечните директори демонстрираха как лидерът се оказва най-важният фактор за финансиране, за подкрепата на ползвателите и въплъщаване на идеята за модерна библиотека. Това още веднъж внуши необходимостта от обучение по лидерство: от усвояване на нови умения и промяна в стила на общуване на библиотечния лидер с външната и вътрешната среда. 
Другият гост – Калина Тодорова, Завеждащ отдел „Краезнание“ на РБ „Христо Ботев“ – Враца, подкрепи лекцията на Ангелина Ставрева „Работа на библиотеката с медиите“, като поднесе презентация за новата медийна политика на регионалната библиотека, отразила енергията и вижданията на съвременния й лидер. През 2010 г. името на библиотеката присъства 240 пъти в регионални и национални медии. За жителите на града това означава: “В библиотека винаги се случва нещо интересно! Защо и аз да не съм част от него?!” Така колегите от Враца внушават на гражданите ценността на неспирно обновяващата се библиотека.  
Изводите и резултатите от този семинар ще бъдат използвани за разработване на постоянен курс по лидерство към Центъра за продължаващо образование на библиотекари на ББИА.

ББИА изказва специална благодарност нa всички участници и гости, на Ангелина Ставрева като презентатор, домакини организатор, на Народна библиотека „Иван Вазов“ и нейния Методичен отдел за гостоприемството и съпричастието.