Ново електронно списание на ББИА!
ББИА

На заседание на УС на ББИА, проведено на 15 юли 2011 г., бяха избрани 6-те регионални кореспонденти на електронното списание на ББИА за първите два броя (до края на годината).

Калина Николова – РБ „Христо Ботев“ – Враца за Северозападен регион (Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен)
Стефка Рангелова – РБ „Проф. Боян Пенев“ – Разград за Северен централен регион (Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра)
Даниела Тороманова – Шумен – за Североизточен регион (Добрич, Шумен, Варна, Търговище)
Красимира Лекова – Библиотека „Родина“ Стара Загора за Югоизточен регион (Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора)
Алина Банкова – Пловдив за Южен централен регион (Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково)
Камелия Конева – Столична библиотека за Югозападен регион (София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник

Избраното от предложените заглавия е:

Библиотеки
Библиотекари   ОНЛАЙН : Електронно списание на ББИА
Информация 
Асоциация

През втората половина на м. юли ще се проведе обща среща на регионалните кореспонденти в офиса на ББИА. За часа и датата те ще бъдат уведомени на посочените от тях имейли.