150 години РБ Габрово
РБ Габрово

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” организира Национална кръгла маса „Съвременната библиотека между традиционните ценности и предизвикателствата на бъдещето”, посветена на 150-годишнината от създаването на библиотеката в Габрово. Кръглата маса ще се проведе на 26 и 27 октомври 2011 година в Габрово.

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате с презентация или съобщение в рамките на 10 минути по обявената тема.           

Презентациите и съобщенията да бъдат предадени най-късно до 1 октомври 2011 година на CD или по e-mail на Word 2003/Word 2007, придружени с използваните шрифтове и разпечатка на текста (може във вариант PDF-формат). Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” ще подготви свое издание с представените на Кръглата маса презентации. Има възможност за мултимедийна демонстрация, която трябва да бъде заявена предварително.

Разходите на участниците – пътни, дневни и квартирни, са за сметка на командироващата страна. / Заявка за участие
По повод своята 150-годишнина Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” обявява конкурс за лого. / Повече    
Савина Цонева