Компютърно обучение за възрастни в Шумен
РБ ШуменСтратегията за учене през целия живот може да се види реализирана както в читалните, където най-възрастният студент в Шуменския университет Панайот Константинов на 75 г. е редовен читател, така и в обучителния център на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, оборудван с компютърна техника по проект „Глобални библиотеки” – България.
През месеците юли и август Красимира Големанова и Хари Христов – системни администратори, проведоха три курса за обучение по начална компютърна грамотност на пенсионери.
В рамките на шест дни по 2 часа, обучаемите придобиха умения за работа с компютър, интернет, комуникация чрез електронна поща и скайп, текстообработка. 
Изключително голям интерес проявиха гражданите на Шумен – като някои от групите надвишиха двойно капацитета на обучителния център. До този момент в трите групи са обучени 38 души. Вече има записани за следващите курсове. Идеята ни е обученията да се провеждат не само през лятото, а през цялата година. 
Йовка Ръцева