ХVІІІ есенен семинар АБ - днес и утре
PC-TM ООД
От 28 до 30 септември 2011 г. ще се проведе организираният от фирма “РС-ТМ” ООД традиционен есенен семинар "АБ  днес и утре". Домакин е Библиотеката на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Семинарът е на тема "Обмен на библиографски ресурси. Нови решения в програмен продукт АБ" и е посветен на 50-годишнината на университета. Повече информация можете да получите тук