Удължава се срокът за събиране на подписи в подкрепа на библиотеките
ББИА
Уважаеми колеги,
удължаваме срока за събиране на подписи в подкрепа на библиотеките до 3 ноември 2011 г. С това даваме възможност на повече читатели, посетители, приятели на библиотеките и книгите, съмишленици и партньори, на гражданите на страната да потвърдят своята потребност от съвременни библиотеки и модерно библиотечно-информационно обслужване. Подкрепата на кампанията е глас за образовани и информирани граждани, за четящи и знаещи млади хора, за просперитет на държавата. / Повече