Удължава се срокът за предложения за наградата Подкрепа за библиотеките
ББИА
Набирането на кандидатури за наградата "Подкрепа за библиотеките - 2010" ще продължи до 20 октомври 2011 г.Повече