Библиотекари на бъдещето
ББИАУважаеми колеги, 
Имаме удоволствието да ви поканим на презентация и среща-разговор с Николина Иванова-Бел и Спаска Тарандова, българските участници в обучителната програма на Центъра за международни библиотечни програми „Мортенсън“, САЩ. 
Колегите ще разкажат и демонстрират какво преживаха и научиха по време на триседмичната програма на тема „Библиотекари на бъдещето: Комуникация и лидерство”, финансирана от Фондация Америка за България като част от проекта на ББИА "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България". 
Като специалист, работещ в университетска библиотека (Паница, АУБГ Благоевград), Николина Иванова-Бел  ще постави акцент върху облика и проблемите на академичните библиотеки в САЩ. Заместник-директорът на Столична библиотека Спаска Тарандова ще представи американските обществени библиотеки - как доказват, че днес са по-нужни отвсякога. Срещата ще се състои на 20 октомври от 14 часа в офиса на ББИА (бул. "Тотлебен" 28, ет. 4).
Очакваме ви! 
ИБ на ББИА