Лидерство за общински библиотеки

През 2010 г. ББИА спечели конкурс на ИФЛА и получи финансиране на проект „Лидерство за общински библиотеки: Обучение на 12 обучители, които ще предоставят обучения за ръководители на общински библиотеки в цялата страна“ от програмата на ИФЛА „Action for Development through Libraries” („Да работим за развитие чрез библиотеките“).  

Целта на проекта на ББИА е да се подготвят 12 обучители по лидерство, които да  могат да предоставят обучение за бъдещите лидери на общински библиотеки. В изпълнение на Закон за обществените библиотеки, Раздел IV, всяка община предстои да избере една читалищна библиотека за своя общинска библиотека. Бъдещите ръководители на тази нова брънка в мрежата от обществени библиотеки са изправени пред отговорността да променят мисията и визията в съответствие с новите потребности на обществото.

Първи етап – Обучение на 12 обучители от обществени библиотеки от цялата страна 19 – 21 април 2011 г. Лектори: Ваня Грашкина, председател на ББИА, Лиса Хинчлиф, президент на Асоциацията на научните и университетските библиотеки в САЩ, библиотекар и преподавател в Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, САЩ. Повече

Втори етап: Пилотно обучение „Лидерство за библиотеки от общински центрове“27 и 28 юни 2011 г., Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Обучители: Ангелина Ставрева и Анна Кожухарова. С участието на Слава Драганова и Калина Тодорова. / Повече