Първи брой на списание ББИА онлайн
Една дългогодишна мечта да имаме списание на Българската библиотечно-информационна асоциация се превърна в реалност. Представяме ви първия брой на списанието "ББИА онлайн". Очакваме вашите отзиви за него и предложения за статии за следващите броеве.  

Представяме ви и новия поддомейн за издателската дейност на ББИА на адрес http://www.lib.bg/publish/.
Тук ще намерите информация за печатните издания на асоциацията и пълните текстове на документите и изданията в електронен формат.