Национална работна среща на училищните библиотекари
ББИА

На 31 октомври 2011 г. от 11.00 ч. в офиса на ББИА ще се проведе Национална работна среща на училищните библиотекари на тема: „Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието – традиционни библиотечни практики и иновационни форми“, организирана от Секцията на училищните библиотекари към ББИА.

Повод за срещата са „Националната кампания за възраждане на библиотеките” и кампанията „Заедно да направим училищните библиотеки видими“.

В срещата ще участват училищни библиотекари от цялата страна, които ще покажат и споделят за своите успешни библиотечни практики и за това как превръщането на училищните библиотеки в медиатеки от съвременен тип е гарант за повишаване качеството на училищното образование.