Български библиотекари отново ще се обучават в Мортенсън
Mortenson center
Уважаеми колеги,
Нашите колеги Весела Ангелова от РБ "Пенчо Славейков" - Варна, и Милена Иванова от РБ "Петър Стъпов" - Търговище, са победителите в конкурса на ББИА, проведен през ноември 2011 г. За втора поредна година ББИА подкрепя триседмично обучение на български библиотекари в Центъра за международни библиотечни програми Мортенсън при Университета в Урбана-Шампейн, Илинойс, САЩ.
През 2012 г. обучителната програма ще бъде подчинена на темата "Инструменти за библиотекаря на 21 век" и ще се проведе от 26 май до 19 юни. 
След Спаска Тарандова от Столична библиотека и Николина Иванова-Бел от Библиотека "Паница", АУБГ, които участваха в програмата на Мортенсън "Библиотекари на 21 век" през 2011 г., Весела Ангелова и Милена Иванова ще имат изключителния шанс да участват в семинари, да слушат лекции, да дискутират горещи проблеми с водещи експерти и преподаватели от САЩ. Ще посетят обществени и академични библиотеки в щата Илинойс, офисите на Американската библиотeчна асоциация, OCLC и др. Тъй като групата от обучаеми включва библиотекари от всички континенти, нашите колеги ще имат възможност да създадат международни контакти и да получат впечатления за  библиотечни системи в целия свят.
Участието на българските представители се финансира по проекта на ББИА "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България", подкрепен от Фондация Америка за България.