Австрийската национална библиотека се договори с Гугъл
Национална библиотека на Австрия Националната библиотека на Австрия ще дигитализира и предостави за онлайн достъп пълната си колекция от исторически книги от 16 до 19 век – една от петте най-важни колекции от исторически книги в международен мащаб. Проектът ще се изпълнява чрез публично-частно партньорство с Гугъл.
Библиотеката ще дигитализира 600 000 произведения, които са обществено достояние (освободени от авторски права). Те ще бъдат ползвани безплатно за некомерсиални цели чрез Дигиталната библиотека на Австрийската национална библиотека. Освен това, ползвателите ще могат да ги ползват и чрез Европеана.
В близко бъдеще читателят ще открива тези книги в онлайн каталога на Австрийската национална библиотека, ще може да ги отваря с едно кликване, да търси в пълния им текст и да сваля цялото произведение.
Националната библиотека на Австрия следва примера на прочути библиотеки като тези на университетите Харвард, Станфорд, Оксфорд и Баварската държавна библиотека, които от няколко години работят съвместно с програмата на Гугъл Google’s Book Search Programme.
Гугъл финасира дигитализацията на цялата книжна колекция за ок. 180 милиона страници, а националната библиотека на Австрия поема разходите за подготовката на книгите за дигитализиране и за съхранението и предоставянето на техните копия чрез дигиталния си репозиториум.

 По материали на Националната  библиотека на Австрия