Календар на международните библиотечни инициативи през 2012 г.

ИФЛА
Изграждане на силни библиотечни асоциации. Миниконгрес. Берлин, 23 – 24 февруари 2012
IFLA, Building strong library associations Mini-congress, Berlin

ИФЛА 
Президентска среща „ Местните знания: локални приоритети, глобален контекст“, 12 – 14 април 2012 г., Ванкувър, Канада
IFLA, Presidential meeting “Indigenous Knowledges: Local Priorities, Global Context“, Vancouver, Canada

ИФЛА 
78-и световен библиотечен и информационен конгрес „Библиотеките сега! – вдъхновяващи, изненадващи,  предоставящи възможности“ , 11 – 17 август, 2012, Хелзинки, Финландия 
78 IFLA World Library and Information Congress 2012  
„Libraries Now!  Inspiring, Surprising, Empowering", Helzinki, Finland

ЕБЛИДА
20-та годишна среща и конференция, 10 – 11 май 2012, Копенхаген
20th EBLIDA Annual Council Meeting and Conference, Copenhagen, Denmark

ЛИБЕР
41-ва годишна конференция на LIBER "Мобилизиране на икономиката на знанието за Европа",  27 – 30 юни, 2012 г. Университетска библиотека в Тарту, Естония
LIBER 41st Annual Conference “Mobilising the knowledge economy for Europe”, University of Tartu Library, Tartu, Estonia