Сборник с доклади от XXI Национална конференция на ББИА
bbia_logo.jpgИзлезе от печат сборникът „Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт? : Доклади от XXI Национална конференция на ББИА, Благоевград, 9 – 10 юни 2011“.

Сборникът се разпространява безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на индивидуални членове при поискване. Екземпляри могат да се получат в офиса на Българската библиотечно-информационна асоциация (бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4) или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя.