Трети брой на списание ББИА онлайн
Излезе брой 1 за 2012 г. на списание ББИА онлайн

Акцентите в броя:

  • Книжовното културно наследство
  • Днес четенето е модерно
  • Библиотечни партньорства
  • Културен туризъм
  • Корпорация "Карнеги"
ББИА онлайн

Очакваме вашите предложения за статии за следващия брой до 23 март 2012 г.