Национална кръгла маса за опазване и достъп до книжовното културно наследство в библиотеките

15 март 2012 г., София

ББИА

ББИА проведе Национална кръгла маса на тема „Опазване и достъп до книжовното културно наследство в библиотеките“ в рамките на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”, подкрепен от Фондация „Америка за България”. Една от основните дейности в него е създаването на проект за Национална програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство в библиотеките. Първият етап от работата по националната програма бе проучване на състоянието и достъпа до  книжовното културно наследство в библиотеите, което бе извършено през периода юни – октомври 2011 г. Изследван бе и опитът на водещите европейски страни в тази област. Вторият етап включва изработването на самия проектен документ с широкото участие на експерти и представители на библиотечната общност.

Целта на кръглата маса бе да представи резултатите от проучването на ББИА и да генерира идеи за национална стратегия за опазване и достъп до наследството, съхранявано в библиотеките. Във форума участваха представители на Националната библиотека, научни, университетски и  обществени библиотеки, експерти и преподаватели по библиотечно-информационни науки. Водещи европейски практики споделиха Керълайн Пийч, Ръководителка на Консултативния център за съхранение на колекциите в Британската библиотека, и Каро Салминен – експерт по съхранение на дигитални колекции в Националната библиотека на Финландия.

Национална кръгла маса
„Опазване и достъп до книжовното културно наследство“

15 март 2012 г., София
Конферентна зала на хотел Бест уестърн Сити хотел, ул. „Стара планина” №6

П Р О Г Р А М А

9:00

Откриване

9:15 – 10:00

Резултати от проучването на ББИА върху кнжовното наследство в библиотеките. Доц. Цветанка Панчева (.pdf)

10:00 – 10:45

Опазване и съхранение в Британската библиотека: Минало и настояще. Керълайн Пийч, Ръководител на Консултативния център по опазване и съхранение на Британската библиотека (.pdf)

10:45 – 11:15

Кафе пауза

11:15 – 12:00

Дигитализацията в Националната библиотека на Финландия и Националната дигитална библиотека. Каро Салминен, Национална библиотека на Финландия (.pdf)

12:00 – 12.30

Въпроси и дискусия

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:15

Идеи за националната програма за опазване и достъп до книжовнoто наследство на българските библиотеки. Анна Попова, ББИА (.pdf)

14:15 – 16:00

Дискусия. Опорни теми:
- обхват и приоритети на националната програма
- нормативна регулация на задачите на библиотеките
- приоритети при дългосрочното опазване чрез дигитализация
- ролята на държавата в координирането на усилиятa
- източници на финансиране
- механизми за координация на национално равнище и  местни инициативи

16:00 – 16:15

Закриване

Фотогалерия