Управителен съвет, 
избран на Общо събрание, 10 април 2012 г.

Анелия Иванова
Анна Кожухарова
Антоанета Тотоманова
Ваня Грашкина
Елица Лозанова-Белчева
Емилия Милкова
Калина Иванова
Надежда Груева
Пламена Златкова
Снежана Янева - председател
Спаска Тарандова