Нова книга, издадена от ББИА

isbd.jpgУважаеми колеги,

Българската библиотечно-информационна асоциация Ви кани на представянето на книгата "ISBD международен стандарт за библиографско описание: Консолидирано издание", превод на български език - Александра Дипчикова и научна редакция – Виолета Людсканова от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Книгата е издадена с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Изданието ще представи Татяна Янакиева – преподавател в Катедра БИНКП, Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Заповядайте на 19 април 2012 г. (четвъртък) от 15.00 ч. в офиса на ББИА, бул. „Тотлебен“ № 28, ет. 4.