Представител на Фондация Бил и Mелинда Гейтс получи наградата на ББИА „Подкрепа за библиотеките”
bbia_logo.jpgНа 25 април 2012 г. в офиса на ББИА се състоя среща на УС на ББИА с г-жа Сири Освалд, Програмен директор във Фондация Бил и Mелинда Гейтс, г-н Трендафил Меретев, Ръководител на Програма Глоб@лни библиотеки – България и г-жа Наталия Георгиева, Ръководител връзки с обществеността и застъпничество на Програма Глоб@лни библиотеки – България.

Г-жа Ваня Грашкина връчи на г-жа Сири Освалд наградата на ББИА „Подкрепа за библиотеките 2010”, присъдена на Фондация Бил и Mелинда Гейтс за инициативата Глоб@лни библиотеки и нейния изключителен принос за развитието на обществените библиотеки в България.

В разговор между партньорите бяха обсъдени ползите от програмата, както и нейното устойчиво бъдещо развитие.

nagrada_2010.jpg