Четвърти брой на списание ББИА онлайн
Излезе брой 2 за 2012 г. на списание ББИА онлайн

Акцентите в броя:

  • Инициатива открит достъп
  • Учене през целия живот
  • Библиотечна професия
  • Старт в четенето
  • Библиотерапия
ББИА онлайн

Очакваме вашите предложения за статии за следващия брой до 20 май 2012 г.