Покана за представяне на книга

SU.jpgКатедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ най-учтиво Ви кани на представянето на книгата „Професор Александър Димчев. Биобиблиография“, което ще се състои на 11 юни 2012 г. (понеделник) от 17:00 часа в Зала № 1, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“. / Покана