Пети брой на списание ББИА онлайн
 
Излезе брой 3 за 2012 г. на списание ББИА онлайн

Акцентите в броя:

  • Библиотеките – паметта на нацията
  • Успешни застъпнически инициативи
  • Насърчаване на детското четене
  • Библиотеките в Германия
  • На професията с любов
ББИА онлайн

Очакваме вашите предложения за статии за следващия брой до 15 юли 2012 г.