Шести брой на списание ББИА онлайн
Излезе брой 4 за 2012 г. на списание ББИА онлайн

Акцентите в броя:

  • Библиотеките и мрежовите ресурси
  • Лято в библиотеката
  • Професионална квалификация
  • Юношите и библиотеките
  • Американски хроники
ББИА онлайн

Очакваме вашите предложения за статии за следващия брой до 15 септември 2012 г.