ХІХ есенен семинар АБ - днес и утре
PC-TM ООД
От 19 до 21 септември 2012 г. ще се проведе организираният от фирма РС-ТМ ООД традиционен есенен семинар "АБ  днес и утре". Домакин е Библиотеката на Икономически университет  – Варна. Семинарът е на тема "Иновативни библиотечни услуги. Нови решения в програмен продукт АБ". / Повече