АРТ-ФЕСТ ‘’Изкуството – знание и живот”
Столична библиотека

По случай 50 години от основаването на отдел “Изкуство” в Столична библиотека се организира  АРТ-ФЕСТ ‘’Изкуството – знание и живот”. Фестивалът  ще се проведе от 10 до 20 октомври 2012 г. в Столична библиотека. / Програма
В рамките на фестивала ще се проведе семинар (10 – 11 октомври 2012 г.) на тема: ‘’Изкуството между творчеството, книгите и новите носители на информация”.
Покана  | Заявка за участие