Дни на отворените врати в ЦСБ
Новини
По случай 50-годишния си юбилей Централна селскостопанска библиотека кани всички на Дни на отворените врати, 22 – 26 октомври 2012 г., в рамките на които предлага:
- безплатна регистрация на читатели;
- запознаване с дейността на библиотеката;
- демонстрации за ползване на електронни информационни ресурси. 

ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА
София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 1
тел. 02/870 6081, 0877925950