Създаване на Секция по каталогизация

ББИАНа 26 октомври 2012 г. в София се състоя среща за учредяване на Секция по каталогизация към ББИА. Присъстваха 22 представители от НБКМ, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Библиотеката на Нов български университет, Катедра БИНКП към Софийски университет и УниБИТ.

В началото на тази година ББИА подкрепи превода и публикуването на консолидираното издание на Международния стандарт за библиографско описание (ISBD). На официалното представяне на изданието и в редица професионални разговори беше повдигнат въпросът за разработване на нови български правила за библиографско описание. Виждането за неотложността на тази задача се потвърди и от проведените срещи с някои от водещите специалисти в областта на теорията и практиката на библиографското описание. В процеса на обсъждане се стигна до идеята да се създаде Секция по каталогизация към ББИА, която да обедини членове на асоциацията с професионален интерес и опит и да представлява постоянен форум за обмен на идеи и обсъждане на бъдещи нормативни документи.

Срещата протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на предложение за учредяване на Секция по каталогизация към ББИА.
  2. Дискусия по Статута на секцията и приемане на документа.
  3. Обсъждане и приемане на Програма на Секцията за 2013 г.
  4. Избор на председател и секретари.
  5. Подписване на Протокол за създаване на новата Секция.

За председател с пълно единодушие бе избрана Милена Миланова – преподавател в Катедра БИНКП на СУ „Св. Климент Охридски“ и член на Постоянната комисия на секция Каталогизиране на ИФЛА, а за секретари: Евдокия Кутева – НБКМ и Антоанета Димитрова – ББИА. Беше предложено в Програмата за 2013 г. да се включат: обсъждане и вземане на решения за изработване на нови правила за каталогизация; обсъждане на насоки за развитието на класификационните схеми; организиране на среща за запознаване с решенията на Секцията на ИФЛА по каталогизиране.

katalogizacia.jpgkatalogizacia_1.jpg