Половин век ЦНТБ – съкровищница на техническата култура
НАЦИД

По случай 50-годишния си юбилей Централната научно-техническа библиотека Ви кани най-учтиво на Дни на отворените врати, 26 – 30 ноември 2012 г., в рамките на които Ви предлагаме:
 - безплатна регистрация на читатели;
- запознаване с дейността на библиотеката;
- безплатно ползване на Интернет;
- консултации и демонстрации за ползване на eлектронни информационни ресурси;
- ще ви подарим книга.
Изложба на тема „50 години ЦНТБ  няма бъдеще без минало”.