Издания за разпространение в библиотеките

ББИАУважаеми  колеги,
Уведомяваме ви, че в офиса на Българската библиотечно-информационна асоциация (бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4) може да получите по 1 екземпляр от следните книги, предоставени от Издателска къща Жануа ‘98.

1. Коен, Ричард М. Отвъд обозримото: Да издигнеш живота над болестта. – София, 2008. – 240 с.
ISBN: 978-954-376-021-3
2. Коен, Ричард М. Силни в слабите места: Гласът на страданието, хорът на надеждата. – София, 2008. – 380 с.
ISBN: 978-954-376-020-6

Изданията се разпространяват до изчерпване на количествата.