Сборник с доклади от XXIІ Национална конференция на ББИА
ББИА

Излезе от печат сборникът „Библиотеките днес – иновативни политики и практики: Доклади от  XXIІ национална конференция на ББИА, София, 7 – 8 юни 2012 г.“

Сборникът се разпространява безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА, и на индивидуални членове при поискване. Екземпляри могат да се получат в офиса на Българската библиотечно-информационна асоциация (бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4) или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя.