Европейска конференция по информационна грамотност
ECIL

Европейската конференция по информационна грамотност (ECIL) ще се проведе на 22 – 25 октомври 2013 г. в Истанбул, Турция. Тя се организира от Департамента по информационни технологии на Университета Hacettepe, Турция  и Департамента по информационни и комуникационни технологии на Университета в Загреб.

Конференцията е подкрепена от ЮНЕСКО, Турската национална комисия на ЮНЕСКО и Секцията по информационна грамотност на ИФЛА. Сред водещите доклади ще присъства Пол Зурковски, който за първи път през 1974 г. въвежда термина „информационна грамотност”.
Крайният срок за изпращане на предложения за доклади е 1 февруари 2013 г. Други важни дати и подробна информация ще намерите на сайта на конференцията: www.ilconf.org.