Актуално за Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм
ББИА
На сайта на Министерството на културата е качена актуална информация относно програмното предложение: „Културно наследство и съвременно изкуство“ и резултатите от проведената обществена консултация.
Препоръчваме Ви освен на горепосочения сайт да следите за информация и на следния Интернет адрес: www.eeagrants.bg, раздел: Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм. След одобрението на програмата ще бъде проведено и откриващо събитие, на което ще може да получите по-подробна информация относно предвидените процедури за набиране на проектни предложения.