Годишни библиотечни награди на ББИА
ББИА

Българската библиотечно-информационна асоциация обявява процедура по набиране на предложения за Годишните библиотечни награди за:
БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА
БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА
МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА 
ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

Подаването на предложения става по реда, отразен в Статута и Процедурата на Годишните библиотечни награди. Ако имате въпроси и неясноти по процедурата за изготвяне на предложенията, молим ви да се обръщате към членовете на ИБ на ББИА.
Вашите предложения можете да изпращате на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

до 15.04.2013 г.

За всяка получена кандидатура ще получите потвърждение.
Съгласно Статута на Годишните награди на ББИА (редакция от 15.12.2012 г.) наградите се връчват за постижения през предходната година.

Наградите се присъждат на конкурсен принцип за:
 • Високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките и принос за издигането на авторитета им:
 • внедряване на иновативни услуги за ползвателите, повишили значимостта и видимостта на библиотеката в обществото;
 • реализация на проекти с висока обществена и професионална значимост;
 • дейности, допринесли за издигането на международния авторитет на българските библиотеки и библиотекари.
 • Научно-изследователски постижения в областта на библиотечно-информационните науки и новаторство в процеса на образование и обучение на библиотечни и информационни специалисти.
 • Принос за развитието и реализацията на политиките в библиотечния сектор.
 • Принос в изграждането на положителна визия на библиотеките и по-силното им присъствие в  медиите и местната общност.
 • Принос в развитието на ББИА и повишаването на авторитета на организацията.

Предложения за годишните награди на Българската библиотечно-информационна асоциация могат да се правят от:

 • дирекционни съвети на библиотеките;
 • читалищни настоятелства;
 • училищни ръководства;
 • ръководства на университети, висши училища и академични организации;
 • секции към ББИА;
 • членове на ББИА;
 • обществени, професионални и неправителствени организации;
 • представители на местните власти.

Предложения не могат да се дават:

 • от дирекционния съвет за награждаване на ръководената от него библиотека;
 • от личности за тяхното собствено награждаване;
 • при наличие на конфликт на интереси.
За всяко предложение се попълва формуляр по образец, придружен с приложения в подкрепа на кандидатурата.                
---------------------------------------------------------------------------------------

Документи за кандидатстване:
   ГОДИШНА НАГРАДА „БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА”
   Формуляр за подаване на предложение (.doc)
   ГОДИШНИ НАГРАДИ „БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА” И „МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА”
   Формуляр за подаване на предложение (.doc)
   ГОДИШНА НАГРАДА „ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ”
   Формуляр за подаване на предложение (.doc)
---------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЦЕДУРА И ГРАФИК ПО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
В ГОДИШНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ НАГРАДИ НА ББИА

1. Процедурата по излъчване на победителите в годишните библиотечни награди обхваща два етапа. 
   1.1. Първият етап е „Допустимост на кандидатите“ и в него преценката се прави по документи. 
      1.1.1. ИБ на ББИА преглежда постъпилите формуляри с предложения и приложените към тях документи, за да установи тяхното съответствие на Статута. (15.04. – 20.04)
      1.1.2. ИБ на ББИА изготвя доклад за постъпилите кандидатури и тяхното съответствие на Статута пред УС. (23.04.)
   1.2. Вторият етап е „Избор на наградените“
      1.2.1. Докладът на ИБ на ББИА в етапа „Допустимост на кандидатите“, заедно с документите на допуснатите кандидати се предава на УС на ББИА. (23.04.)
      1.2.2. Всеки от членовете на УС получава екземпляр от документите на допуснатите кандидати. (23.04.)
      1.2.3. УС оценява кандидатурите по петобалната система, като най-високата оценка е 5, а най-ниската – 1. (23.04. – 30.04.)
      1.2.4. Всеки член на УС оценява всяка от кандидатурите и изпраща своите резултати на Председателя на ББИА. (30.04.)
      1.2.5. Председателят обобщава получените оценки и изготвя информация за крайните резултати от конкурса. (04.05.)

2. График за наградите: 
   2.1. Публикуване на обява за събиране на предложения, съгласно Статута и Процедурата на годишните библиотечни награди – 28.02. 
   2.2. Събиране на предложения – до 15.04. 
   2.3. Откриване на процедура по излъчване на победителите (съгласно т. 1) – 15.04. 
   2.4. Обявяване на номинираните – 11.05.
   2.5. Връчване на наградите – в деня на откриването на НБС – 13.05.2013 г.

3. Всички текущи решения, свързани с процедурата на библиотечните награди и по наложили се допълнителни уточнения, по възникнали непредвидено ситуации или по казуси, неописани в Статута и Процедурата се вземат от УС на ББИА с обикновено мнозинство.