Юбилей на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”
СУКатедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" отбелязва 90 години от началото на библиотековедските лекции в Университета, 60 години от създаването на катедра "Библиотекознание и библиография" и 20 години от възстановяването на специалност „Библиотечно-информационни науки“ на 16 май 2013 г. (четвъртък) в Ректората на СУ. / Покана