Книгоиздатели и библиотекари искат подкрепа от държавата
ББИА

На среща в Министерството на културата, на която присъстваха заместник-министърът на културата проф. Мила Сантова, председателят на Българската библиотечно-информационна асоциация Снежана Янева и членове на ръководството на Асоциация на българските книгоиздатели, бяха обсъдени възможностите за подкрепа на българския книжен сектор.
Повече информация на сайта на Министерство на културата.