11 май – професионален празник на българския библиотекар

 ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

по случай 11 май, професионален празник на библиотечните и информационните работници

Скъпи колеги,

В навечерието на нашия професионален празник бих искала да Ви поздравя за Вашата всеотдайна и  неуморна работа в полза на обществото. Нашата професия е дълбоко в сърцата на всеки един от нас и въпреки трудностите и несгодите на забързания ни живот ние, библиотечните специалисти, отстояваме неуморно благородната кауза, на която служим неотклонно през годините. Правим това с достойнство и убеденост в ролята на библиотеките за добруването на нашите съграждани и за развитието на страната ни. Правим това с разбирането, че библиотеките са разумът и душата на обществото, а библиотекарите са разумът и душата на библиотеките.  Правим това с настойчивост и постоянство, защото няма по-голямо професионално щастие от удовлетвореността да си полезен. Правим това със съзнанието, че бъдещето, престижът и успехът на професията ни зависят преди всичко от нас самите.

Нека заедно да изразим благодарността си към към нашите семейства и приятели за всестранната подкрепа, която те ежедневно засвидетелстват към нас и нашата професия.

Честит празник!

Бъдете здрави, радвайте се на своите успехи и укрепвайте доверието на хората в нашите професионални ценности!

Снежана Янева
Преседател на ББИА