Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще
ХXІIІ национална научна конференция
София, 6 – 7 юни 2013
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

ПРОГРАМА "ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ"

XXIІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ББИА

ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ И ПОДГОТОВКАТА
НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КАДРИ – ЗАЛОГ ЗА ТЯХНОТО БЪДЕЩЕ

София, 6 – 7 юни 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С подкрепата на:  
 
      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 ЮНИ

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”
09.00 – 10.30
Среща на Секцията на научните библиотеки
 
Американски център, Столична библиотека
09.00 – 10.30
Среща на Секцията „Американски опит за България”
 
Офис на ББИА
09.00 – 10.30
Среща на Секцията на училищните библиотеки
 
09.00 – 10.30
Среща на Секцията по каталогизация
 
Хотел Родина, зала 1
10.00 – 11.00
Регистрация
 
11.00 – 11.15
Откриване
 

Сесия І. Ефективност на библиотеките

Хотел Родина, зала 1

11.15 – 11.30

Трендафил Меретев
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”

Библиотеката днес – разстоянието не е проблем (.ppt)

     
11.30 – 11.45

Анна Попова
ИБ на ББИА

Актуално за БДС в библиотечния сектор (.pptx)

     
11.45 – 12.00

Евгения Русинова
УниБИТ

Можем ли да влезем в бъдещето като загърбим миналото? Ефективността като генерален проблем за библиотечната сфера
     
12.00 – 12.30 Фирмена презентация – Thomson Reuters  
     
12.30 – 13.00 Фирмена презентация – Elsevier
 
     
13.00 – 14.00 Обедна почивка  
     
14.00 – 14.15

Екатерина Полякова
Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив

Статистиката – развитие в годините (.ppt)

     
14.15 – 14.30

Снежана Янева
Посолство на САЩ в България, Информационен ресурсен център
Камелия Конева
Столична библиотека, Американски център

Направи зелена твоята библиотека (.pptx, 16 MB)

     
14.30 – 14.45

Румяна Василева
Централна селскостопанска библиотека

Пътища за повишаване на ефективността на библиотечно-информационното обслужване в аграрната област (.ppt, 5 MB)

     
14.45 – 15.00

Рени Велкова, Пролет Димитрова, Антоанета Йорданова
Секция на училищните библиотеки на ББИА

Проучване на ефективността на училищните библиотеки през погледа на учениците (.ppt)

     
15.00 – 15.30

Фирмена презентация – EBSCO

 

     
15.30 – 16.00 Фирмена презентация – Euromonitor  
     
16.00 – 16.15 Дискусия  
     
16.15 – 16.45 Кафе пауза  

Сесия ІІ. Ефективност на библиотечното образование и квалификация днес
достъп и популяризиране

16.45 – 17.00

Юлия Савова
УниБИТ

Политическият смисъл на БИО в България и изискванията за заемане на библиотечни длъжности

     
17.00 – 17.15

Събина Анева, Евгени Димитров, Екатерина Дикова
Фондация НАБИС

НАБИС: Обучение на библиотекари в областта на дигитализацията и електронното описание (.ppt, 4 MB)

     
17.15 – 17.30

Таня Тодорова, Елисавета Цветкова, Деница Димитрова
УниБИТ

Еразъм интензивните програми в УниБИТ – ефективна форма за международно образователно и професионално взаимодействие (.ppt, 18 MB)

     
17.30 – 17.45

Стефка Илиева
Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив

Професионално развитие на библиотекарите в Полша (.pptx, 37 MB)(.docx)

     
17.45 – 18.00

Антоанета Димитрова
ИБ на ББИА

Двойна система на професионалното обучение на библиотекари в Германия – обмен на ефективни модели и практики (.ppt, 7 MB)

     
18.00 – 18.15

Даниела Атанасова, Росен Петков, Елица Личева
ЦБ на БАН

Подготовка на библиотечни кадри по дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи

     
18.15 – 18.30 Дискусия
 
Офис на ББИА
   
18.00 – 19.00 Среща на Секцията на регионалните библиотеки
   
 
Хотел Родина, Конгресен ресторант
 
     
19.00 Коктейл
 

 

7 ЮНИ

Хотел Родина, зала 1

Сесия III. Бъдещето на библиотеките и характеристики на библиотекаря на бъдещето

09.00 – 09.15
Елица Лозанова
СУ „Св. Климент Охридски”

Повишаване на ефективността на информационното обслужване в библиотеките чрез извършване на информационен одит (.ppt)

     
09.15 – 09.30
Росица Заркова
ИУ – Варна
Румен Чернаев
PC-TM ООД

Автоматизация на библиотечните процеси с RFID технология: Една година практика (.ppt, 6 MB)

     
09.30 – 09.45
Ваня Русева
Библиотека на НБУ

Читателската карта на промяната (.ppt, 13 MB)

     
09.45 – 10.00
Весела Ангелова, Деница Чолакова
РБ „Пенчо Славейков” – Варна

Неформалното образование – функция на модерната библиотека. Споделени библиотечни практики (.zip, 19 MB)

     
10.00 – 10.30
Кафе пауза

 

     
10.30 – 10.45
Персида Рафаилова
Библиотека на УАСГ

Дигиталното бъдеще на Библиотечно-информационният център при УАСГ

     
10.45 – 11.00 Силвия Филипова
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

Неоходимост от видово разграничаване на различните видове документи в системата на ТНБ (.ppt)

     
11.00 – 11.15 Ефросина Ангелова-Пенкова
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

Библиометричен анализ на произведенията на Петър Дънов (.ppt, 6 MB)

     
11.15 – 11.30

Десислава Иванова
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин

Услуги за деца в Централната обществена библиотека на град Верия, Гърция (.ppt, 21 MB)

     
11.30 – 12.00 Дискусия и закриване  

Хотел Родина, зала 3

Сесия ІV. Човешкият капитал в библиотеките – гарант за тяхната ефективност

09.00 09.15

Ели Попова
ИБ на ББИА

Атестацията на библиотечните служители – знак за качество и ефективност (.pptx)

     
09.15 09.30

Мария Зафирова
Столична библиотека

Мотивация на персонала и резултати (.pptx)

     
09.30 09.45

Надя Терзиева
Библиотека на НБУ

Проектен мениджъмънт в библиотеката на Нов български университет (.ppt)

     
09.45 – 10.00

Галина Раева, Красимира Няголова
РБ „Партений Павлович” – Силистра 

Променящи се библиотеки – променящи се билиотекари (.pptx, 7 MB)

     
10.00 – 10.30
Кафе пауза
 
     
10.30 – 10.45

Надежда Дякова
Академична библиотека и архив на НАТФИЗ

Подготвените библиотекари правят библиотеката потребна (.pptx, 10 MB)

     
10.45 – 11.00

Рени Марчева
Научен архив на БАН

Опазването на библиотечните и архивни колекции – грижа на разнородни специалисти

     
11.00 – 11.15

Пламена Златкова
УниБИТ

Професия училищен библиотекар – готови ли сме за промяна? (.ppt)

     
11.15 – 11.30

Николай Попетров
Институт за исторически изследвания – БАН

Подготовка, професионализация, приспособяване. Бележки към профила на библиотечния специалист

     
11.30 – 12.00

Дискусия и закриване

 
 
Отмина ХХІІІ Национална годишна конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация на тема „Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще“. 
Съорганизатор на събитието беше Програма „Глоб@лни библиотеки – България“. Форумът беше подкрепен от няколко фирми: EBSCO, Euromonitor International, Thomson Reuters, Elsevier, които представиха своите нови продукти и решения за библиотеките. 
Преди откриването на Националната конференция секциите към ББИА проведоха свои заседания по важни стратегически и актуални текущи проблеми. Дискусиите протекоха оживено и ангажирано. Секциите ще представят своите предложения – резултат от обсъжданията, пред УС на ББИА.
По повод на Националната конференция ББИА получи поздравление от Президентството на Република България. В приветствието на г-жа Маргарита Попова се казва: „Поднасям поздравленията си и за пореден път заявявам подкрепа за апостолските усилия на хората, които поддържат традицията библиотеките да са център на духовност и да пазят писменото културно наследство.“
Зарадва ни поздравлението на проф. Стефан Данаилов – идол на поколения българи, творец – артист и педагог от висока класа, дългогодишен радетел за достойното място и верен поддръжник на съвременното развитие на българските библиотеки в обществото.
Своите сърдечни поздравления и пожелания за ползотворна работа към форума поднесе лично присъстващият ректор на УниБИТ – проф. Стоян Денчев.
В тазгодишната Конференция взеха участие над 180 библиотечни и информационни специалисти от цялата страна, експерти и практици, докторанти и преподаватели във висшите учебни заведения, където се подготвят библиотечните кадри. Бяха раздадени на участниците екоторбички, в съзвучие с лансираната идея за зелени библиотеки. Работата на Конференцията протече в рамките на два дни. Повече от 30 доклади и презентации, разпределени общо в 4 панела се опитаха да обхванат аспектите на зададената тема, като вторият ден премина в две паралелни сесии. 
Библиотечната колегия прояви огромен интерес към Националната конференция. Доказателство за това бяха и високата посещаемост на панелите през двата дни, и разгорещените дискусии, които удължиха с повече от час предвиденото време през втория ден. Разбира се, най-неоспоримото доказателство за доброто и ползотворно протичане на събитието беше непрекъснато споделяното от присъстващите колеги удовлетворение от интересната и чудесно организирана конференция, от създадената възможност да се съберем отново, за да обменим полезна практика, нови идеи, проекти и да потърсим съмишленици за осъществяването им. 
Отзвукът от успешната Национална конференция ще продължи още дълго чрез получения заряд за прилагане на успешните практики, ентусиазмът ще породи нови иновационни практики в полза на нашите читатели и ползватели – на българските граждани и българското общество.