Резултати от конкурса на ББИА
ББИАУважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви съобщим, че комисията на ББИА излъчи трима колеги, които да бъдат подкрепени за участие в Европейската конференция по информационна грамотност, Истанбул, 21  25 октомври 2013 г.: д-р Елица Лозанова-Белчева, преподавател в СУ, Персида Рафаилова, директор на Библиотеката на УАСГ и Радостина Тодорова, ръководител на отдел “Библиотечни и информационни услуги”, Библиотека на НБУ.  
Убедени сме, че избраните колеги ще представят достойно българските практики на мащабния европейски форум и след завръщането си ще споделят с всички нас полезна и актуална информация; ще приложат и демонстрират нови идеи и добри практики.
ББИА благодари на всички колеги, които участваха в конкурса, за доброто и професионално представяне, като им пожелава успех и нови шансове.
ББИА