Секция на научните библиотеки
Секцията на научните библиотеки при ББИА е учредена на 15 декември 2012 г. 
 
Основните цели на сецкията са: 
  • осигуряване на качествено научно-информационно и библиографско обслужване в научните библиотеки; 
  • запознаване и приобщаване към успешни политики и практики на научните библиотеки в страната и чужбина; 
  • подпомагане професионалното развитие на библиотекарите от научните библиотеки в страната; 
  • създаване на представителен орган на секцията за отстояване интересите на научните библиотеки пред унивеситетските ръководства и други професионални институции в страната и чужбина. 
Задачи:
  • създаване на работни групи и организиране на годишни срещи и кръгли маси по проблемите на научните библиотеки в страната;
  • изготвяне на програма и курсове за повишаване квалификацията на библиотекарите в областта на информационната грамотност и др.
За контакти:
Председател: Цветанка Христова
  тел.: (02) 979 52 58
  имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Секретар: Христина Димитрова 
  тел.: (02) 965 20 09
  имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Блог на секцията: http://naucnibiblioteki.wordpress.com/