Нови преводи на документи на ИФЛА
Запознайте се с преводите на български език на: 
  • Функционални изисквания към библиографските записи: Концептуален модел, 2009
    Одобрен от Постоянната комисия на Секцията по каталогизация на ИФЛА, септември 1997 г. С допълнения и корекции към февруари 2009 г. 
  • Функционални изисквания към нормативните данни: Концептуален модел, 2009
    Окончателен доклад на Изследователската група на ИФЛА за функционални изисквания и номериране на контролните записи (FRANAR). Одобрен от Постоянните комисии на Секцията по каталогизация и Секцията по класификация и предметизация на ИФЛА