Юбилейни чествания

СУПредставители на Българската библиотечно-информационна асоциация взеха участие в празнични събития, състояли се на 3 юли (сряда), от 17 ч. в Зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“: отбелязване на юбилея на н.с. Мария Капитанова; представяне на Сборник с научни трудове на членовете на Катедрата БИНКП на английски език и представяне на монографията на проф. д.изк. Симеон Недков „История на художествените музеи“, с което той отбеляза и своята 60-годишнина.

Събитията протекоха в рамките на честванията на:
90 години от началото на библиотековедските лекции в Университета;
60 години от създаването на катедра „Библиотекознание и библиография“;
20 години от възстановяването на специалност „Библиотечно-информационни науки“.

Госпожа Капитанова получи поздравителен адрес и почетен плакет на организацията. В словото на доц. Татяна Янакиева и проф. Александър Димчев, посветено на Мария Капитанова, както и в поздравлението от асоциацията се отдели достойно място за големите ѝ заслуги като председател на асоциацията за организационно укрепване и консолидиране на ББИА; като основоположник на редица инициативи, поети и развити от нейните последователи.

Проф. Недков беше отличен с почетна значка „Посланик на библиотеките“ като радетел и активен застъпник за библиотеките и библиотечното дело в България.
На многая лета, уважаеми колеги! Бъдете жизнени и здрави!