Първо заседание на Обществения съвет към министъра на културата
ББИА
На 1 август 2013 г. се проведе Първото заседание на Обществения съвет към министъра на културата. Съставът на съвета включва 40 души, които представляват широк спектър от граждански, професионални и творчески организации, свързани със сферата на културата. На първото заседание бяха обсъдени и утвърдени правила за работа. Участниците се обединиха около най-важните теми, които следва да влязат в дневния ред на съвета в близките седмици и месеци. В Обществения съвет библиотечната общност е представена от проф. Боряна Христова, Директор на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и Снежана Янева, Председателя на УС на ББИА.
Повече информация можете да прочетете на сайта на Министерството на културата.
Връзка към състава на Обществения съвет към министъра на културата.