Поздравления за новия директор на РБ Благоевград
logo_blagoevgrad.jpgУважаеми колеги,

Мария Жингова е новоизбраният директор на Регионална библиотека „Димитър Талев“, Благоевград.

Професионалната й дейност и компетенции са свързани с библиотеките (училищна, а впоследствие и Регионалната библиотека), като библиограф-специалист в областта на библиографската и краеведската дейност. Освен това проявява активно отношение към обединението на библиотечните специалисти и е дългогодишен председател на регионалната секция на ББИА в областта.  

Днес колективът на Регионалната библиотека възлага високи отговорности и надежди за модернизиране работата на библиотеката, за осигуряване на непрекъснатото образование на библиотечните кадри, за утвърждаването на екипния подход, укрепване и издигане на техния авторитет.

ББИА пожелава на Мария здраве и много успехи!