Конкурс на Програма EIFL-PLIP
logo eiflweb
Една голяма възможност за библиотекари, които обичат и прилагат технологиите, да спечелят награда и да представят работата си.
EIFL (Електронна информация за библиотеките) стартира нов конкурс за награда за иновации, свързани с творческо използване на ИКТ в библиотеките.
  • Могат да кандидатстват всички обществени библиотеки в развиващи се страни и страни в преход.
  • Наградата е 1 500 долара и повече!
  • Срок за кандидатстване:  30 октомври 2013 – така че, започнете да подготвяте вашата кандидатура СЕГА!
  • Можете да кандидатствате на английски, френски, руски или испански език.
Кликнете на този линк за да прочетете подробности относно този вълнуващ шанс за награда, а така също и за да се запознаете с примери за творческо използване на ИКТ: http://www.eifl.net/eifl-plip-innovation-awards.