Е-книга „Читателите със специални нужди“
Книга Читателите със специални нужди

 

Книгата „Читателите със специални нужди“ е първото цялостно изследване по тази тематика в България. Авторката Димитрийка Стефанова изследва достъпа до печатна информация на хората с увреждания, възрастните, пациентите в болничните заведения и лишените от свобода. Общото между тези социални групи е, че те не могат да използват обикновените книги и/или традиционните услуги на библиотеките.
Представени са документи и инициативи на Организацията на обединените нации (ООН), Европейския съюз (ЕС) и Съвета на Европа (СЕ); анализирани са потребностите на всяка група читатели от печатни документи със специална форма и от нетрадиционни библиотечни услуги; разгледани са българският и чуждият опит в тази област; изведени са тенденциите в книгоиздаването и библиотечните услуги за читателите със специални нужди през последните 50 години.

Книгата е предназначена за: студенти със специалности „Библиотечно-информационни науки“, „Книгоиздаване“, „Социални дейности“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика“, библиотекари и други специалисти, които имат отношение към посочените групи, издателства, неправителствени организации и др. Книгата се препоръчва от Българската библиотечно-информационна асоциация.

Книгата се продава посредством интернет платформата biblio.bg, в раздела "Българска литература". Там може да се запознаете с анотацията и да изтеглите безплатно откъс от книгата (след регистрация на сайта).