• СКРЪБНА ВЕСТ • Почина Мария Аргирова-Герасимова

Завинаги ни напусна Мария Аргирова-Герасимова (10.09.1938 г. – 12.10.2013 г.), високо уважаван специалист и колега, авторитетен учен и преподавател. Нейният жизнен и професионален път най-тясно се свързват с развитието и утвърждаването на Централната библиотека на Българската академия на науките като една от водещите национални библиотечни институции.

Енергичността и абмицията, с която работеше, я утвърдиха като безспорен специалист в областта на формирането на библиотечните колекции в научните библиотеки. Със своята дейност като изследовател, университетски преподавател и експерт-консултант тя има принос за развитието на библиотековедската наука, за създаването на поколения нови кадри в професията. Израз на висока професионална оценка е участието ѝ с научни доклади, разработки и съобщения в международни и национални форуми, в изработването на нормативни документи за дейността на научните и специалните библиотеки, включването ѝ в научни и експертни съвети и комисии.

Мария Аргирова бе активен член на професионалното ни сдружение. Като член на Управителния съвет тя работеше с отговорност и желание за развитието на ББИА и издигането на престижа на нашата професия.

Управителният съвет и цялата библиотечна общност високо ценят отдадеността ѝ на библиотечната професия, приносът ѝ за изграждане и укрепване на нашето професионално сдружение.

С дълбока болка и тъга свеждаме глави!

Ти оставяш дълбока диря в сърцата ни!

Поклон, дълбок поклон...

Българска библиотечно-информационна асоциация