Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките
ББИА
Уважаеми колеги,
предоставяме ви българския превод на Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките, изработен от Консорциума EIFL – Електронна информация за библиотеките.
Това е практическо ръководство по актуални правни теми, отнасящи се до информационната дейност на библиотеките в бързо развиващата се цифрова реалност.  Всяка тема е разгледана накратко в отделна глава; отбелязани са основните аспекти на библиотечните политики и накрая за допълнително четене са предложени линкове към публикувани библиотечни политики и позиции, свързани с обсъждания проблем.  

Пълен текст (pdf)