Национален семинар "Авторското право и библиотеките"
ББИА
Българската библиотечно-информационна асоциация организира семинар на тема "Авторското право и библиотеките", който се проведе на 7 ноември 2013 (четвъртък) в Американския център на Столична библиотека. На инициативата присъстваха Георги Дамянов (директор на дирекция Авторско право и сродни права, Министерство на културата), Ваня Цанкова (програмен директор във Фондация "Америка за България") и представители на библиотечната гилдия от цялата страна.

ПРОГРАМА

11:00 Инициативи на ИФЛА за международни договорености за изключенията и ограниченията на авторското право в библиотеки, музеи и архиви. Анна Попова, ББИА (.pptx)
11:30 Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции – научни и приложни постижения. Доц. Таня Тодорова, УниБИТ (.pdf)(.pdf)
12:00 Между правата на авторите и читателите: проблеми на университетските библиотеки в информационната епоха. Радостина Тодорова, Библиотека при Нов Български университет (.pptx)
12:30 Обедна почивка
13:30 Представяне на българския превод на Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките на консорциума EIFL. Полина Костова, Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" (Пълен текст на Наръчника в pdf) 
14:00 Дискусия на тема Законът за авторското право и сродните му права: добри практики и проблеми при прилагането му в библиотеките
15:00 Закриване