Меморандум от Национална кръгла маса „Българската дигитална библиотека: модели и подходи“
ББИА
На 17 октомври 2013 г. по инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация в рамките на проекта "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България", подкрепен от Фондация "Америка за България", се проведе Национална кръгла маса "Българската дигитална библиотека: модели и подходи". 

Програма, фотогалерия и презентации

На дискусията бе решено да се подготви меморандум до правителството за необходимостта да се вземат конкретни мерки за изпълнение на проекта за национална стратегия и да се осигурява систематична финансова подкрепа за опазване и съхранение на културното наследство.

Меморандум (PDF)